Landmarks

TP. Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng - Non nước ngàn năm

Thành phố Cao Bằng - Non nước ngàn năm
Truyền hình TP.Cao Bằng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © CAO BẰNG - Thành phố. Bên bờ Bằng Giang


 © Trên cầu Bằng Giang


 © TP. Cao Bằng là nơi hợp lưu của 3 con sông: sông Bằng, sông Hiến, sông Gủn

 © Các tuyến phố đều gần sông...


 © ''Phố Thầu'' tên gọi và cung cách làm ăn đã có hàng trăm năm nay
 © ''Dòng Bằng Giang vẫn lững lờ trôi'' như câu ca xưa hằng nhắc đến

 © Nhiều tuyến phố ''cận lộ va cận giang''.

 © Mặt trước đẻ kinh doanh buôn bán, còn mặt giáp bờ sông...

 © ... để dạo chơi và luyện tập thể thao mỗi ngày

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
TP. Cao Bằng
Address 127 Xuân Trường, Hợp Giang, Cao Bang, Cao Bang province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-09-10 20:03:00
Members
Current weather  ...
Nearest places