Landmarks

Đền Phù Đổng

đền Gióng

THÁNH GIÓNG - ĐỆ NHỊ BẤT TỬ

THÁNH GIÓNG - ĐỆ NHỊ BẤT TỬ
Hội Gióng đền Phù Đổng - Tiếng nói của người trong cuộc (P.1.)
Hội Gióng đền Phù Đổng - Tiếng nói của người trong cuộc (P.2.)
LỄ HỘI LÀNG GIÓNG ( XÃ PHÙ ĐỔNG - GIA LÂM - HÀ NỘI )
TDQK 2013 Khám phá hình tượng Nghê trong văn hóa Việt

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © 31727738_1824744250920992_2504426951062585344_o_txt

 © 31732442_1824744344254316_2699503867430699008_o_txt

 © 31732585_1824744230920994_8202265092901830656_o_txt

 © 31746783_1824744377587646_4495501208835850240_o_txt

 © 31772915_1824744307587653_2053870648190566400_o_txt

 © 31781823_1824706224258128_6348013971894697984_o_txt

 © 31890382_1824744157587668_2053348534786195456_o_txt

 © 31919490_1825729314155819_1560869000303345664_o_txt


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền Phù Đổng
Address Đê, Phù Đổng, Gia Lâm, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-02-23 06:59:52
Members
Current weather  ...
Nearest places