Landmarks

Lăng mộ Quận Mãn

Tags: đá

Lăng mộ đá trăm tuổi giữa thành phố Thanh Hóa

Lăng mộ đá trăm tuổi giữa thành phố Thanh Hóa
Kỳ bí ngôi mộ đá cổ hơn 200 năm giữa thành phố

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Phù điêu võ tướng Lê Trung Nghĩa

 © Nhìn từ lăng Quận Mãn ra núi Vọng Phu


 © Đầu rồng thời Lê Trung Hưng được trạm bằng đá nguyên khối trong khu lăng mộ.

 © Bà Lê Thị Nguyệt cho biết: Bốn tấm bia đang bị nghiêng, lún cùng với chữ trên bia đá đang bị mờ đi rất nhiều.

 © Cỏ dại mọc chen lẫn hai tấm bia cổ.

 © Một tượng voi quỳ bị gãy mất chiếc ngà.

 © Bàn thờ khu mộ không còn được như xưa.
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng mộ Quận Mãn
Address Quốc lộ 47, An Hoạch, tp. Thanh Hoá, Thanh Hoa, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-09-05 23:24:38
Members
Current weather  ...
Nearest places