Landmarks

Cầu ngói Bình Vọng

Tags: cầu

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Trên cầu, hai bên là dãy bục gỗ để cho khách bộ hành nghỉ chân.


 © Cổng làng Bình Vọng

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Cầu ngói Bình Vọng
Address 10 Đường Không Tên, Bình Vọng, tt. Thường Tín, Thường Tín, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-09-24 01:45:41
Members
Current weather  ...
Nearest places