Landmarks

Lăng Trường Thiệu

Lăng chúa Định (Nguyễn Phúc Thuần)

Tổng quan

Định Vương Nguyễn Phúc Thuần (chữ Hán:阮福淳,1754 - 1777, ở ngôi 1765 - 1777) là Chúa Nguyễn thứ 9 trong lịch sử Việt Nam.

Đến tháng 12 năm 1774, quân Trịnh chiếm được Phú Xuân, đặt quan cai trị Thuận Hoá. Nguyễn Phúc Thuần mang các tông tộc vượt biển, qua địa bàn kiểm soát của Tây Sơn để chạy vào Nam Bộ.

Tây Sơn cũng hòa hoãn với quân Trịnh để tập trung đánh Nguyễn ở phía Nam. Đại quân Tây Sơn cả thủy bộ đánh vào Gia Định nhiều lần, chủ yếu dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ. Định Vương bị bắt trong trận đánh tháng 9 năm Đinh Dậu (1777) với quân Tây Sơn tại Long Xuyên (nay là Cà Mau) và bị Tây Sơn giết chết. Định Vương chết khi mới 26 tuổi, chưa có con trai nối dõi, mà chỉ có một Hoàng nữ là Nguyễn Phúc Ngọc Thục.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]

  • Lăng các chúa Nguyễn
    www.hue.vnn.vn
    Cụm lăng các chúa Nguyễn gồm 10 khu lăng mộ. Các lăng này đều phân bố ở phía tây, tây nam Kinh thành, dọc hai bờ sông Hương; trong đó có 9 lăng ở xã Hương Thọ, TX Hương Trà và 1 lăng ở xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy.


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Trường Thiệu
Địa chỉ AH 1, Thua Thien Hue, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-02 02:25:16
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất