Landmarks

Đình Chèm

Đình Chèm

Đình Chèm
S - Việtnam - tập 297: Về đất Chèm thăm đền Lý Ông Trọng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © nh_chèm (1)

 © nh_chèm (2)

 © nh_chèm (3)

 © nh_chèm (4)

 © nh_chèm (5)

 © nh_chèm (6)

 © nh_chèm (7)

 © nh_chèm (8)

 © nh_chèm (9)

 © nh_chèm (10)

 © nh_chèm (11)

 © nh_chèm (12)

 © nh_chèm (13)

 © nh_chèm (14)

 © nh_chèm (15)


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Chèm
Address Đông Ngạc, làng Chèm, Thụy Phương, Từ Liêm District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-09 21:41:50
Members
Current weather  ...
Nearest places