Landmarks

Chùa Bái Đính

Video1

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © 1. Chuông đồng lớn nhất, 30 tấn

 © 2. Pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng cao và nặng nhất, 150 tấn

 © 3.Bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn

 © 4.Chùa có Giếng Ngọc lớn nhất, đường kính 35m

 © 5.Ngôi chùa trồng nhiều cây bồ đề nhất. Ngày Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam (17/5/2008) trồng 100 cây...

 © 6. Ngôi chùa có hành lang La hán dài nhất. La hán đường với 500 vị La hán được tạc bằng đá xanh nguyên khối.

 © 7.Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất đặt ở điện thờ Quan Thế Âm Bồ tát. Tượng...

 © 8. Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất, nặng 80 tấn, cao 10m, an vị trên một ngọn đồi ở bên phải điện thờ Tam...

 © 9. Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất: đặt nơi cổng tam quan chùa. Mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m


 © 10. Bộ tượng A Nan - Ca Diếp bằng đồng lớn nhất. Mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích...


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Bái Đính
Địa chỉ Hành lang La Hán, Gia Sinh, Gia Vien District, Ninh Binh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-25 17:48:55
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất