Landmarks

Chùa Bái Đính

Video1

Video1
Video2

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © 1. Chuông đồng lớn nhất, 30 tấn

 © 2. Pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng cao và nặng nhất, 150 tấn

 © 3.Bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn

 © 4.Chùa có Giếng Ngọc lớn nhất, đường kính 35m

 © 5.Ngôi chùa trồng nhiều cây bồ đề nhất. Ngày Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Việt Nam (17/5/2008) trồng 100 cây...

 © 6. Ngôi chùa có hành lang La hán dài nhất. La hán đường với 500 vị La hán được tạc bằng đá xanh nguyên khối.

 © 7.Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất đặt ở điện thờ Quan Thế Âm Bồ tát. Tượng...

 © 8. Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất, nặng 80 tấn, cao 10m, an vị trên một ngọn đồi ở bên phải điện thờ Tam...

 © 9. Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất: đặt nơi cổng tam quan chùa. Mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m


 © 10. Bộ tượng A Nan - Ca Diếp bằng đồng lớn nhất. Mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích...


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Bái Đính
Address Hành lang La Hán, Gia Sinh, Gia Vien District, Ninh Binh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-25 17:48:54
Members
Current weather  ...
Nearest places