Landmarks

Đình Tử Các

Tổng quan

Địa điểm: xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Làng Tử Đường xưa là một vùng đất rộng lớn, theo Việt sử thông giám cương mục “ Tử Đường thuộc Tổng Bích Du, huyện Thụy Anh, nay là thôn Tử Các, xã Thái Hòa. Theo truyền ngôn: Trang Tử Đường xưa là hành dinh và đồn lũy của Vua Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục.

Tương truyền, sau khi vua Triều Lý mất khu hành điện của Vua trở thành nơi thờ Lý Nam Đế, trải qua các Triều lý, Trần, Lê đều coi là “ Quốc Miếu”. Đến đầu triều Nguyễn, dân làng một lần đại tu Miếu chuyển thành ngôi Đình. Đến năm Thành Thái thứ 3 ( 1891) Đình được tôn tạo và mở rộng như ngày nay. Trước cửa Đình xây tường hoa trụ biểu, cuốn thư. Chính điện xây tòa các lâu cao 6m, nóc đắp đầu soi, đại bờ soi chỉ mở, đặt bảng văn đề 3 chữ lớn “ Quốc Tế Miếu”. Qua 2 sân nhỏ bên tả bên hữu xây 3 gian giải vũ. Qua hàng hiên là Tòa Đệ Nhị xây kiểu hồi văn cánh bảng, gồm 5 gian, dài 19m, rộng 8m, khung kiến trúc gỗ làm kiểu quang đèn, đấu chạm hoa sen, đầu dư chạm rồng, rường chạm hoa lá....Trên sà treo một cuốn thư, hai bức Đại Tự sơn son thiếp vàng với những mỹ tự, “ Nam Quốc Sơn Hà”, “ Thái Bình Thiên Tử” “ Tối Linh Từ”;

Qua một vườn nhãn chính về phía tây là Đền Thánh Mẫu xây theo kiểu chữ Đinh 2 tòa 4 gian đặt ban thờ Triều Lý Nam Đế, Lý Hoàng Hậu, Đỗ Thị Khương.

Sách Việt sử thông giám cương mục và Đại Nam nhất thống trí đều chép; Đình Tử Đường thờ Triều Lý Nam Đế. Ngọc phả của Đình ghi chép khá tường tận về cuộc đời sự nghiệp và nghĩa cả, ân sâu công đức của Vua với dân làng. Vua họ Lý, tên húy là Bí, niên hiệu là Lý Nam Đế, vốn dòng dõi danh giá của đại thần Lý Thuần, cha là Lý Căng, mẹ là Lương Thị Hằng quê phủ Long Hưng- Thái Bình, nổi tiếng thần đồng, 5 tuổi đã biết làm thơ phú, 16 tuổi đã am tường: trên biết sự trời, dưới thông địa lý, thông lầu “ tứ thư”, “ ngũ kinh”. Bị nhà Lương bức ra làm nghệ sĩ, lo việc giám quân ở Châu Đức. Giận Thứ sứ tiêu tư tham tàn, ông treo ấn từ quan về Long Hưng- Thái Bình, dựng cờ đại nghĩa, hiệu triệu cả nước đánh đuổi quân xâm lược.

Tháng 3 năm 548. Vua Lý Nam Đế băng hà tại động Khuất Lào (Tam Nông Phú Thọ). Được tin sét đánh, nhân dân Tử Đường vô cùng đau đớn cùng nhau tạc bài vị, lập ban thờ vua Triều Lý ngay trong nhà “ Tử Đường” - đồn sở cũ của nhà vua, để truyền đời con cháu nối đời thờ phụng, ngàn năm hương khói không bao giờ dứt, không bao giờ quên về một người anh hùng dân tộc đầu tiên xưng Đế (Lý Nam Đế – Vua nước Nam), phất cao cờ đại nghĩa đòi chủ quyền đôc lập dân tộc vào thế kỷ VI ( thời kỳ Bắc thuộc đô hộ ).

Đình Tử Các đã được xếp hạng di tích LSVH Quốc gia ngày 16/ 12/ 1993

(BQL di tích tỉnh Thái Bình)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Tử Các
Địa chỉ Quốc lộ 37B, Thái Hòa, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-24 05:10:36
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất