Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Vạn Đồn

Tổng quan

Địa chỉ: xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nhà thờ Vạn Đồn được xây dựng năm 1826, tu sửa năm 1986 và nay đang được xây dựng lại. Ngoài ra, giáo xứ còn có nhà giáo lý với diện tích 500m2 được xây dựng năm 2004 - 2005.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Đây là khu Lăng mộ nơi chốn cất các hiền phúc Tử Đạo.

 © Đức Cha Phêrô - Chủ chăn giáo phận dùng gậy mục tử để mở cửa Thánh đường.

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo xứ Vạn Đồn
Địa chỉ QL 37, Thụy Quỳnh, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-27 00:19:23
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất