Landmarks

Cầu gạch cổ

Tags: cầu

Tổng quan

Cây cầu gạch cổ xây bằng cách cuốn vòm ở Thuỵ An, Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cầu gạch cổ
Địa chỉ Cầu Gạch, Thụy An, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-27 00:25:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất