Landmarks

Chùa Từ Hiếu

Hues.vn - Chùa Từ Hiếu

Hues.vn - Chùa Từ Hiếu
Chùa Từ Hiếu, ngôi cổ tự có nhiều điển tích của đất cố đô.
Lăng Mộ Thái Giám Chùa Từ Hiếu - Lớn & Hoang Lạnh Nhất Nước
Các nhà sư ở chùa Từ Hiếu ( Huế ) đang làm lễ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Mộ các thái giám trong chùa

 © Chính điện


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Từ Hiếu
Address Thanh Hải, Trường An, Hue, Thua Thien - Hue province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-25 18:15:28
Members
Current weather  ...
Nearest places