Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Cao Mộc

Tổng quan

Địa chỉ: Cao Mộc, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Cao Mộc đón nhận ánh sáng Đức Tin từ cuối thế kỷ XVII, do các thừa sai dòng Tên từ Kẻ Bái rao giảng. Từ đó hình thành nên họ giáo Cao Mộc, thuộc xứ Kẻ Bái, nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm quan thầy. Sau đó, Cao Mộc đã trở thành một giáo xứ, do các cha dòng Tên coi sóc, trụ sở xứ đặt tại họ Tào Xá. Cha thánh Gia (Jacinto Castennela 1743 - 1773) đã ở Tào Xá để coi vùng Cao Mộc. Khi các Cha dòng Tên không còn ở Việt Nam, Cao Mộc phải nhập vào xứ Bác Trạch, cha Lý dòng Đaminh coi sóc.

Năm 1800, Cao Mộc trở thành một giáo xứ biệt lập. Trụ sở xứ được đặt ở Cao Mộc là vùng toàn tòng, do cha Hàn, một linh mục nổi tiếng có tài bào chế thuốc nam, làm chánh xứ.

Đầu thế kỷ XX, Cao Mộc có một nhà thương do các nữ tu điều hành để chăm sóc cho những người già yếu, bệnh tật, neo đơn, không phân biệt lương giáo.

Năm 1917, cha Sedano Thái đã tu sửa lại ngôi thánh đường và đúc thêm bộ chuông. Năm 1937, ngài xây nhà xứ hai tầng.

Trải qua hơn một trăm năm, ngôi thánh đường đã xuống cấp. Năm 2009, cha Phêrô Đinh Văn Hùng và giáo xứ đã đại tu lại.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo xứ Cao Mộc
Địa chỉ Unnamed Road, Cao Mộc, Đồng Tiến, Quynh Phu District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-26 21:32:06
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất