Landmarks

Đình Tàu

Đình Phù Lưu

Tổng quan

Thôn Phù Lưu (tên Nôm là làng Tàu) xưa thuộc tổng Đồng Vi nay là xã Đông Sơn (Đông Hưng, Thái Bình)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Ảnh: Hieu Tran
 © Đình chỉ còn giữ lại bộ khung, còn lại hồi năm ~60 bị dỡ bỏ. Còn lại hai chiếc quán hai bên (tả vu, hữu vu) tương...
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Tàu
Địa chỉ Unnamed Road, Đông Sơn, Đông Hưng District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-02 00:32:22
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất