Landmarks

Chùa Vĩnh Phúc

Tổng quan

Chùa Vĩnh Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy là một công trình điêu khắc gỗ khá đẹp. Ngôi chùa hiện tồn là kết quả của đợt trùng tu năm Duy Tân (1907) và còn bảo tồn được khá nguyên vẹn bộ khung kiến trúc gỗ xưa.

Giá trị nghệ thuật điêu khắc gỗ trên kiến trúc của chùa Vĩnh Phúc chủ yếu tập trung trên các mảng chạm của bộ vì toà Tiền đường và hai bộ vì của toà Phật điện.

Chùa Vĩnh Phúc còn bảo tồn được bộ tượng phật bằng gỗ có niên đại Nguyễn (gồm có 18 pho tượng) khá đầy đủ. Ngoài các pho tượng còn hai bức phù điêu khuyến thiện, trừng ác và bốn bức phù điêu bồ tát hiếm thấy trên đất Thái Bình.
Chùa Vĩnh Phúc có lịch sử xây dựng sớm trên đất Thái Bình. Đây là khu vực nằm trong vùng Phật giáo phát triển sớm như vùng Thụy An, và Thuỵ Xuân. Chính vì thế hiện nay tại chùa còn lưu giữ được những di sản Hán Nôm có giá trị như cây hương đài (niên đại Chính Hoà thứ 13 [1693]), bia đá (niên đại Chính Hoà thứ 20 [1700]), bài minh trên chuông (niên đại Minh Mệnh thứ 15 [1835]) đây là những tài liệu khoa học quý cần được khai thác để phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử mảnh đất và con người Thái Bình.

(BQL di tích tỉnh Thái Bình)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Bộ vì tòa Phật điện.

 © Hai hành lang phật điện bày bức phù điêu bốn vị Bồ Tát, tạc hình Thiên thần gọi là Ái Bồ Tát, tay cầm cái tên; Sách...

 © Hai bức phù điêu khuyến thiện, trừng ác

 © Cây hương đài (niên đại Chính Hoà thứ 13 [1693]).

 © Bia đá (niên đại Chính Hoà thứ 20 [1700]).


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Vĩnh Phúc
Địa chỉ TL 461, Thụy Trường, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-24 04:59:37
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất