Landmarks

Chùa Nhất Trụ

Tags: đá

CỐ ĐÔ HOA LƯ - NON NƯỚC TRÀNG AN ( NINH BÌNH )

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


đá  © Cột kinh làm bằng đá, cao hơn 3m, tiết diện hình bát giác, trên thân cột có khắc chữ Hán gồm: Lạc khoản, Kệ, Kinh.

 © Cổng tam quan chùa Nhất Trụ.

 © Cột kinh cổ nhất Việt Nam nằm trong lầu tứ giác.


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Nhất Trụ
Address Tràng An, Trường Yên, Hoa Lu District, Ninh Bình Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-08 07:21:18
Members
Current weather  ...
Nearest places