Landmarks

Đình Tam Giang

Đình làng Nôm, đình làng Đại Đồng

Tổng quan

Đình Tam Giang là nơi thờ Đức thánh Tam Giang (Trương Hống - Trương Hát, hai vị tướng giúp vua Triệu Việt Vương đánh giặc Lương). Đình có kiến trúc bằng đá, xây từ thời Hậu Lê.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Tam Giang
Địa chỉ Unnamed Road, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-12-14 03:59:27
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất