Landmarks

Công viên Quách Thị Trang

Tượng đài Quách Thị Trang những ngày cuối trước khi bị di dời

Tượng đài Quách Thị Trang những ngày cuối trước khi bị di dời
Sài Gòn-Quách Thị Trang Viet Nam
Quách Thị Trang Square, Hồ Chí Minh City

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © SAIGON 1967 - Vòng xoay công trường Diên Hồng - Photo by Ken.


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Công viên Quách Thị Trang
Address Công trường Quách Thị Trang, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Added by admin
Added on 2015-04-19 01:08:43
Members
Current weather  ...
Nearest places