Landmarks

Chùa-động Hàm Long

Động Hàm Long - thôn Tử Lạc - Thị trấn Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Bia đá Khánh Đức Nham Sơn sau cổng chùa, vào động


 © Động Đốc Tít
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa-động Hàm Long
Address Bình Minh, Tử Lạc, tt. Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương, Vietnam
Added by admin
Added on 2016-05-16 07:12:28
Members
Current weather  ...
Nearest places