Landmarks

Đình Bút Tháp

Đình Tổ

Tổng quan

Vị trí
Ngôi đình ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đình tôn thờ các vị thành hoàng: Đại Từ đại vương có 5 đạo sắc phong, Tôn Vị đại vương có 6 đạo sắc phong và sắc phong Lý Gia đại vương.

Lịch sử - kiến trúc
Đình được xây dựng từ lâu đời, dùng làm nơi để thợ ăn nghỉ khi xây dựng chùa Bút Tháp. Ngôi đình gồm 5 gian ngoài, có đủ sàn bằng gỗ lim và ba gian kiến trúc rất đồ sộ. Bên phải và bên trái phía trước là 2 dãy giải vũ, mỗi dãy 5 gian.

Trong kháng chiến, toàn bộ sân đình và 10 gian giải vũ đã phải tháo dỡ để phục vụ kháng chiến. Năm 1982 đình sử dụng làm kho chứa đay đã bị hoả hoạn, nhân dân cứu chữa nên giữ được nguyên vẹn toàn bộ đồ thờ. Hiện nay dân địa phương đã tạo dựng lại 5 gian đình ngoài nhỏ hơn, còn 3 gian hậu cung vẫn còn nguyên vẹn và những bức chạm gỗ vẫn còn lại. Trước cửa đình có một giếng hình bát giác, 7 tấm bia đá dài 1,2m, cao 1m, dầy 0,15, giữa có cột đá vuông đầu cột tiện tròn.

Di vật
Hiện vật có giá trị hiện còn lưu lại tại đình là 3 bộ đại trào, 3 cỗ ngai, 3 long sàng sơn son thiếp vàng, 3 bộ đòn bát cống sơn son thiếp vàng, 9 chiếc đài đồng để tế, 2 mâm bồng bằng đồng để đài và mâm để tế, 1 hương án ở giữa đục chạm trổ, một cửa võng trước cửa hậu cung, ba trống, một chiêng, 3 quạt cò để che kiệu khi rước, 4 long tán và cờ sai, 10 lá cờ ngũ phương, 1 bộ thất sự bằng đồng loại cổ, 2 lọng vàng, một lá cờ loại to.

Lễ hội
Các ngày lễ hội của đình tháng 2 từ 3 đến 16, tháng 7 từ 12 đến 15 và tháng 8 từ 13 đến 16 âm lịch.

(Nguồn: coviet.vn)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Bút Tháp
Địa chỉ 20, Đình Tổ, Thuận Thành, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-06-08 22:12:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất