Landmarks

Chùa Đại Phùng

Rước bằng và bên trong chùa Tam Giáo - Đại Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Cạnh giếng chùa cổ, nơi cô Nết trong phim “Đến hẹn lại lên” từng gánh nước.

 © Lối bên tay phải, đi ra phía sân sau chùa.

 © Cửa dẫn ra sân sau chùa.

 © Cổng dẫn vào chùa.


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Đại Phùng
Address Đại phùng, tt. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2017-08-29 20:59:20
Members
Current weather  ...
Nearest places