Landmarks

Chùa Đại Phùng

Chùa Tam Giáo

Rước bằng và bên trong chùa Tam Giáo - Đại Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Tổng quan

Chùa Đại Phùng là một trong số ít những ngôi chùa trong vùng thờ Tam giáo, tức Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Hiện nay, trong chùa không chỉ có các tượng Phật mà còn có tượng thờ Khổng Tử và Lão Tử. Tên chữ của chùa từ xưa đến nay là Tam Giáo tự (三教寺) - chùa Tam Giáo.

Tên gọi Tam Giáo tự được ghi nhận trên văn bia thời Mạc (niên đại Hồng Ninh nguyên  niên - 1591) cùng các di vật khác như: Chuông đồng (Chính Hòa bát niên - 1687), khánh đá thời Lê (Vĩnh Thịnh tam niên - 1707); khánh đồng (Gia Long 14 - 1815), bia đá thời Nguyễn (Bảo Đại Canh thìn -  1940), hoành phi thời Nguyễn (các niên đại thời Tự Đức, Duy Tân). Không chỉ vậy, trên văn bia thời Mạc hiện dựng tại chùa còn ghi, chùa có tên là Tam Giáo từ lâu, đến năm thứ 9 niên hiệu Sùng Khang (1574) đã tiến hành trùng tu, theo đó, tên chữ của chùa là Tam Giáo tự hẳn có từ lúc khởi dựng chùa đến nay. Rất hiển nhiên, ngay từ giai đoạn sớm, chùa này đã thờ Tam giáo, điều đó phân biệt với nhiều di tích vốn dĩ là đạo quán, sau đó bị “tự hóa”, hay các di tích ban đầu là chùa Phật về sau mới dung hội thêm nội dung Đạo giáo và Nho giáo. Hiện nay, trong chùa có đầy đủ hệ thống tượng thờ tương ứng với các chức năng thờ tự vốn có, gồm: Hệ thống tượng Phật, tượng Khổng Tử và Lão Tử.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Cạnh giếng chùa cổ, nơi cô Nết trong phim “Đến hẹn lại lên” từng gánh nước.

 © Lối bên tay phải, đi ra phía sân sau chùa.

 © Cửa dẫn ra sân sau chùa.

 © Cổng dẫn vào chùa.


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Đại Phùng
Địa chỉ Đại phùng, tt. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-08-29 20:59:20
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất