Landmarks

Chùa làng Nhội

Tổng quan

Chùa còn đôi rồng đá thời Trần khá nguyên vẹn, rất quý! Ảnh của bác Đặng Đinh Hùng, nhà sử học đất Thái Bình.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa làng Nhội
Địa chỉ ĐT223, Tịnh Xuyên, Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-10-18 05:52:51
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất