Landmarks

Nhà thờ Giáo Xứ Duyên Lãng

Tổng quan

Địa chỉ: Xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Nhà thờ xây dựng năm 1891, tu sửa năm 2003.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo Xứ Duyên Lãng
Địa chỉ TL 453, Minh Hòa, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-26 22:12:32
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất