Landmarks

Đình Trích Sài

Tổng quan

Đình làng Trích Sài thờ ông Mục Thận (theo sử chép) có công cứu vua Lý Nhân Tông thoát khỏi âm mưu hãm hại của Thái sư Lê Văn Thịnh trong một lần nhà vua đi du ngoạn hồ Tây, bên cạnh là miếu thờ bà Phan Thị Ngọc Đô là bà chúa dệt lĩnh ( Miếu hay Am Gia hội) và Văn chỉ là nơi sinh hoạt của các cụ đồ nho xưa. Một trong những di tích còn lại là Đền Phúc Lộc Thọ ở cạnh đình làng, thờ ba vị công chúa là Vạn Phúc, Vạn Lộc (hai người con vua Lý Nam Đế) và người có pháp thuật cao là Vạn Thọ phu nhân, đã giúp dân trong vùng trừ diệt loài Cáo chín đuôi chuyên hại người. Vì thế, đền còn có tên là đền Ba bà chúa, am Gia hội.

Trong đình có đôi rồng đá cổ lấy từ điện Kính Thiên về.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Trích Sài
Địa chỉ 223 Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-12-16 06:54:14
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất