Landmarks

Lăng Đinh Điền

Tags: đá

Tổng quan

Lăng đá của một vị quan thái giám thế kỷ 18 giờ nằm trong khuôn viên đình Tình Quang.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Đinh Điền
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-07-03 23:17:58
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất