Landmarks

Đền Hàng Tổng

Tổng quan

ĐỀN TỔNG KIM BÀI "Chàng cộc Kim Bài Chàng Dài Kẻ Ó Ông Bõ Đại Từ Bà Vú Cát Động" Đôi bờ Hát giang cổ xưa tức sông Đáy ngày nay, là ranh giới tự nhiên giữa hai huyện Thanh Oai, Chương Mỹ. Đất này thuộc về phủ Ứng Thiên, xứ Sơn Nam, thời Nguyễn là một trong những phủ huyện của tỉnh Hà Nội. Dọc hai bên bờ sông gắn liền với sự tích của hai ông Rắn là Hoàng Đầu thái tử và Bảo Thanh thái tử, dân gian gọi nôm ông Cộc, ông Dài. Hàng chục ngôi làng đôi bờ đều thờ cúng hai ông cùng với cha mẹ nuôi là ông Bõ, bà Vú. Một ngôi đền được dựng tại làng Kim Bài, gọi là đền tổng Phương Trung. Đền này thời Pháp đã bị san phẳng để xây bốt, mọi tục lệ thờ cúng và đồ thờ tự bị hủy hoại. Trước đó hằng năm vào ngày hội, mỗi làng trong vùng lại được giao một nhiệm vụ hầu thánh: làng Quan Nhân làm đuốc, làng Kim Bài chủ tế.... hay làng Phương Trung (Kẻ Chuông) làm một chiếc thuyền, mái lợp tranh kéo ngược dòng sông lên làng Đại Từ bên Chương Mỹ, đến làng nào thì lại dừng lại tế lễ, thường hết khoảng 6 ngày 6 đêm. Tại đình làng Đại Từ cũng thờ ông Cộc, ông Dài, trong làng lại có mộ ông Bõ bị nước lũ cuốn trôi từ Kim Bài ngược lên. Lệ tục đã không còn, ngôi đền mới được dựng trên nền móng lô cốt, đất nay tuy thuộc về làng Kim Thư nhưng đảm nhận hương đăng vẫn do làng Kim Bài cắt cử. Tuy vậy vào ngày chính hội nhân dân các làng có hội lệ xưa, vẫn nhớ tích cũ đều về cầu cúng! Gần đây lại phát hiện bản sắc phong thời Lê của hai Ngài đang lưu lạc ở Nhật Bản. Mặt sau sắc vẫn còn ghi rõ ba làng Kim Bài, Cát Động, Kim Châu huyện Thanh Oai cùng phụng sự!

(Nguồn: Nguyễn Phong)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Sắc phong hiện tại bảo tàng bên Nhật © Long vị của hai ông Xà

 © Móng bốt vẫn còn đây © Ông từ đứng trên hầm lô cốt

 © Mặt sau sắc phong lưu lạc bên Nhật, góc trên bên trái ghi địa danh phụng sự


 © Nội dung sắc phong


 © Mặt sau: Thượng đẳng- Kim Bài xã, Cát Động xã, Kim Châu xã, Thanh Oai huyện.Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Hàng Tổng
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-09-03 08:21:20
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất