Landmarks

Nhà thờ họ Nguyễn Văn

Tổng quan

Nhà thờ họ Nguyễn Văn tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội có tấm bia "Nguyễn Gia Tổ Miếu Bi" lập năm Thành Thái 15.

Ngoài tên bia dùng chữ "tổ miếu" thường dùng cho các ngôi miếu thờ của hoàng gia, thì trên bia có dòng chữ "Tiên Tổ Thị Hoàng" tức có thể hiểu tổ tiên là hoàng đế hoặc kính ngưỡng tổ tiên như vua. Nhưng đặc biệt khi nhắc đến các vị tổ tiên lại dùng chữ "Hoàng tổ khảo Nguyễn quý công...." và "Hoàng tổ tỷ Nguyễn quý thị...." ban thờ lại đặt hai chậu "cành vàng lá ngọc" như trong các điện thờ tại Huế!

(Nguồn: Nguyễn Phong)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ họ Nguyễn Văn
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-10-15 00:08:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất