Landmarks

Chùa Phật Tích

Vạn Phúc tự

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D

Mô hình 3D
Video1
TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ CHÙA PHẬT TÍCH - TIÊN DU - BẮC NINH ( phần 1 )

Tổng quan

Chùa Phật Tích (Phật Tích tự 佛跡寺) còn gọi là chùa Vạn Phúc (Vạn Phúc tự 萬福寺) là một ngôi chùa nằm ở sườn phía Nam núi Phật Tích (còn gọi núi Lạn Kha, non Tiên), xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa có tượng đức Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam. Chùa Phật Tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh của EFEO cỡ nhỏ hơn.


 © EFEO_VIE01455 Portique d_entree de la pagode de Van Phuc (village de Phat Tich, province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01455_a Portrait du President du conseil communal du village de Phat Tich (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01456 Façade sud d_un portique exterieur de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01456_a Portrait du bonze gardien de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01459 Portique du pavillons de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc, apres sa restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01673 Plan de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE02486 Elements decoratifs en pierre sculptee de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05180 Salle anterieure (batiment C) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05181 Pavillon de la cloche, ou batiment B, de la pagode de Van Phuc, avant sa restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05182 Escalier menant au portique-clocher (batiment B), avant son debroussaillage, de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05183 Pavillon de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc, avant sa restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05184 Pavillon de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc pendant les travaux de restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05185 Restauration du pavillon de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05186 Pavillon de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc, pendant les travaux de restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05187 Pavillon de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05188 Escalier menant au pavillon de la cloche (batiment B) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05189 Escalier et pavillon de la cloche de la pagode de Van Phuc, apres les travaux de restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05190 Batiment interieur de la pagode de Van Phuc, apres les travaux de restauration (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05192 Degagement d_un petit monument en pierre aux abords des tombeaux des bonzes de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05193 Degagement d_une partie du mur posterieur derriere la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05194 Degagement du stupa du moine Vien Dung de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05198 Portique d_entree de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05685 Statue en bois laque d_un bonze provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05764 Le Cuu Long _La naissance du Bouddha dans la grotte des 9 dragons__700

 © EFEO_VIE05766 Le Cuu Long, _la naissance du Bouddha dans la grotte des 9 dragons__700

 © EFEO_VIE05769_1 Statue de La Han (ou Arhat) de l_autel des brûle-parfums de la pagode Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05769_2 Statue de La Han (ou Arhat) de l_autel des brûle-parfums de la pagode Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05868 Stele portant une inscription en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05869 Estampages des deux faces d_une stele inscrite en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05870 Estampages d_une stele brisee inscrite en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05871 Estampages de steles inscrites en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05890 Estampage d_une stele inscrite en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06206 Panorama general de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06207 Detail du sommet du portique exterieur de la pagode de Vanh Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06208 Detail du sommet du portique exterieur de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06209 Salle anterieure (batiment C) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06210 Salle anterieure (batiment C) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06211 Sculpture de pierre provenant de la plate-forme de la salle anterieure de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06212 Statue en pierre provenant de la plate-forme de la salle anterieure de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06213 Statue de La Han (ou Arhat) de l_autel des brûle-parfums de la pagode Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06214 Salle des autels principaux (batiment E) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06215 Degagement d_un petit monument en pierre aux abords des tombeaux des bonzes de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06319_a Charpente d_un des batiments de la pagode de Van Phuc, avant sa restauration (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06319_b Gong en forme de tete de poisson, en bois, provenant de la salle de reception (batiment I) de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700...

 © EFEO_VIE06319_c Fouilles dans le soubassement de la salle des brûle-parfums de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06508 Base de colonne du XIe siecle provenant des fouilles de la salle des brûle-parfums de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000...

 © EFEO_VIE06587_1 Plan de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06587_2 Plan manuscrit des couvertures de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06588_1 Plan de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06588_2 Plan de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE08597 Estampages de steles inscrites en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE08598 Estampages de steles inscrites en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE08599 Estampages de steles inscrites en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE08600 Estampages de steles inscrites en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE08601 Estampage d_une stele inscrite en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE08602 Estampage d_une stele inscrite en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE08603 Estampages de steles inscrites en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE08604 Estampage d_une stele inscrite en nom provenant de la pagode de Van Phuc (province de Bac Ninh)_700


 © Figure 8 : Buffle. Pagode de Van-phuc, Phat-tich, province de Bac-ninh (Tonkin) - Figure 9 : Rhinoceros. Pagode de Van-phuc, Phat-tich, province de Bac-ninh...
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Phật Tích
Địa chỉ 295, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 21:57:45
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất