Landmarks

Chùa Liên Phái

Tags: tháp

Video1

Video1
Chùa Liên Phái – Chốn tổ của phái Liên tông dòng hoa Sen
Chùa Liên Phái - Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc Gia
Phòng Khám chữa bệnh từ thiện ở chùa Liên Phái - Từ Bi Hỉ Xả | GHPGVN

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © DSC_7282 [1024x768]_txt

 © DSC_7283 [1024x768]_txt

 © DSC_7285 [1024x768]_txt

 © DSC_7286 [1024x768]_txt

 © DSC_7288 [1024x768]_txt

 © DSC_7293 [1024x768]_txt

 © DSC_7294 [1024x768]_txt

 © DSC_7297 [1024x768]_txt

 © DSC_7298 [1024x768]_txt

 © DSC_7299 [1024x768]_txt

 © DSC_7301 [1024x768]_txt

 © DSC_7303 [1024x768]_txt

 © DSC_7307 [1024x768]_txt

 © DSC_7308 [1024x768]_txt

 © DSC_7309 [1024x768]_txt

 © DSC_7311 [1024x768]_txt

 © DSC_7312 [1024x768]_txt

 © DSC_7313 [1024x768]_txt

 © DSC_7319 [1024x768]_txt

 © DSC_7320 [1024x768]_txt

 © DSC_7323 [1024x768]_txt


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Liên Phái
Address Ngõ Chùa Liên Phái, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-30 07:36:29
Members
Current weather  ...
Nearest places