Landmarks

Saigon Notre Dame Cathedral

Kiến trúc nhà thờ Đức Bà Sài gòn

Kiến trúc nhà thờ Đức Bà Sài gòn
Chuông Nhà Thờ Đức Bà-Sài Gòn. Bells Of The Sai Gon Notre Dame Cathedral Basilica.
Kiến Trúc Vương Cung Thánh Đường ĐỨC BÀ SÀI GÒN- tập 1 (sưu tầm)
Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Ảnh trước năm 1975

 © Ảnh trước năm 1975


 © Hình ảnh nhà thờ Đức Bà khi chưa xây thêm chóp tháp chuông.

 © alex


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Saigon Notre Dame Cathedral
Address 2 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-30 08:23:23
Members
Current weather  ...
Nearest places