Landmarks

Dinh Độc Lập

Video1

Video1

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Xưa & nay
 © Ði vào bên trong Dinh, tất cả các đuờng nét kiến trúc đều dùng đường ngay sổ thẳng, các hành lang, đại sảnh, các phòng...
 © Máy bay trực thăng của tổng thống ...

 © Chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh ...
InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Dinh Độc Lập
Address 8 Huyền Trân Công Chúa, Bến Thành, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-30 08:29:51
Members
Current weather  ...
Nearest places