Landmarks

Làng gốm Bát Tràng

Video1

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Làng gốm Bát Tràng
Địa chỉ 18 Xóm 5, Bát Tràng, Gia Lâm, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-09 08:27:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất