Landmarks

Đình làng Đình Bảng

Tags: đình

ĐÌNH LÀNG ĐÌNH BẢNG - VẺ ĐẸP CỦA KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM

ĐÌNH LÀNG ĐÌNH BẢNG - VẺ ĐẸP CỦA KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM
VỀ THĂM LÀNG ĐÌNH BẢNG ( PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG - TỪ SƠN - BẮC NINH )

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Bái Đường của đình có hình chữ nhật, dài 20m, rộng 14m chia làm bảy gian, hai chái nằm trên nền cao bó đá xanh có hai bậc...


 © Cửa võng đình Đình Bảng tỉnh Bắc Ninh (1995).

 © dinh-bang-1960_txt


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình làng Đình Bảng
Address Thôn Đình, Đình Bảng, Tu Son, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-12-13 23:18:42
Members
Current weather  ...
Nearest places