Landmarks

Núi Tô Châu

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Tịnh xã Ngọc Tiên trên núi Tô Châu

 © Thị xã Hà Tiên nhìn từ núi Tô Châu, bên phải là đầm Đông Hồ


 © Cầu Tô Châu

 © Thủa xa xưa, khi đất này còn hoang hóa, nơi cửa sông dòng sông Giang Thành, soi bóng núi Đại Tô Châu, phong cảnh hữu tình,...InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Núi Tô Châu
Address Nam Hồ, Tô Châu, Ha Tien, Kien Giang province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-03-23 07:00:23
Members
Current weather  ...
Nearest places