Landmarks

Nhà cụ Nguyễn Khuyến


Di sản văn hóa: Nguyễn Khuyến - Cuộc đời và sự... bởi netviet-vtc10

Di sản văn hóa: Nguyễn Khuyến - Cuộc đời và sự nghiệp vần thơ

Di sản văn hóa: Nguyễn Khuyến - Cuộc đời và sự nghiệp vần thơ
S - Việtnam - tập 340: Tìm về quê hương Nguyễn Khuyến
NGUYỄN KHUYẾN

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Cây nhãn bên phải được trồng từ khi Tam Nguyên còn sống.

 © Bàn thờ cụ Tam Nguyên.

 © Bức tượng tạc hình Tam Nguyên Yên Đổ chống gậy trúc, khoan thai nhìn trời xanh.
 © Vườn rộng rào thưa...nay rất nhiều nhãn và có đường lát gạch cho khách tham quan.

 © Một góc "Ao thu"...


 © Đi qua quanh "Ao thu" vãn cảnh
sẽ thấy con đường dẫn đến tấm bia khắc bài thơ "Thu điếu" của cụ trên bờ ao.Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Nhà cụ Nguyễn Khuyến
Address QL 21, Trung Lương, Binh Luc District, Ha Nam province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-12-29 02:28:52
Members
Current weather  ...
Nearest places