Landmarks

Nhà chị Dương Lan

Nhà quan đốc học

Tổng quan

Nhà của cụ quan đốc học. Chị Dương Lan rất niềm nở và mến khách, nhà có gian nghỉ ngơi và làm cơm cho khách.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Ảnh admin chụp 17/8/2014

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà chị Dương Lan
Địa chỉ Unnamed Road, Đường Lâm, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-08-19 22:08:35
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất