Landmarks

Lăng Nguyễn Văn Nghi

Lăng mộ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi
Tags: đá

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D chó đá ở lăng Quận Nghi

Mô hình 3D chó đá ở lăng Quận Nghi
Mô hình 3D giếng cổ ở lăng Quận Nghi

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Ngựa chiến bằng đá cũng to hơn ngựa thật rất nhiều. Ngựa mập mạp khỏe khoắn, đầu ngẩng cao so với toàn thân, đóng...

đá  © Cặp Voi chiến bằng đá thế quỳ này được coi là lớn nhất Đông Nam Á. Voi đá quỳ có chiều cao 2,1m

 © Tượng quan hầu được tạc thành khối đóng, cao 1,9m. Đầu đội mũ vải, tay ôm chùy.

 © Bên trái cổng "Tướng công môn" có một giếng đá cổ.

 © Cổng vòm cuốn trên có khắc 3 chữ "Tướng công môn"
bằng đá trắng.


 © Trên đỉnh cổng có triện rồng đá hình chữ nhật cỡ 90cm và 70cm)

 © Triện rồng đá nhìn phía trước: Mặt rồng chữ điền, mắt lồi, mũi sư tử, miệng rộng.

 © Triện rồng đá nhìn phía sau. Râu như đao mác tua tủa về tứ phía xem kẽ với những viên ngọc tròn điểm xuyết. Bờm rồng...

 © Đền thờ

 © Giếng cổ

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng Nguyễn Văn Nghi
Address QL 45, Thanh Hoa, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-09-06 00:13:59
Members
Current weather  ...
Nearest places