Landmarks

Bưu điện trung tâm Sài Gòn

Bưu điện Sài Gòn

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Mặt tiền của bưu điện được trang trí những bảng tên một số danh nhân Pháp như Laplace, Voltaire, Arage, Gay-Lvssac...


 © Đường dây thép (hệ thống bưu điện) Sài Gòn - Qui Nhơn - Đà Nẵng - Huế - Vinh - Hà Nội dài 2.000 km hoàn thành vào ngày...
 © Ông Dương Văn Ngộ ( sinh năm 1930), cựu nhân viên bưu điện từ năm 1952 được cho là người viết thư thuê (giúp) cuối cùng...
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Bưu điện trung tâm Sài Gòn
Address 2 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-09-25 17:16:34
Members
Current weather  ...
Nearest places