Landmarks

Chùa Địch Lộng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Đình đá thờ Lý Quốc Sư

 © Vườn tượng thành đạo

 © Bên trong đình đá

 © Phủ đức ông

 © Cửa độngInsight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Địch Lộng
Address AH 1, Cau Khuat, Thanh Hải, Thanh Liem District, Hà Nam Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-11 17:44:16
Members
Current weather  ...
Nearest places