Landmarks

Chùa Vĩnh Phúc

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Bộ vì tòa Phật điện.

 © Hai hành lang phật điện bày bức phù điêu bốn vị Bồ Tát, tạc hình Thiên thần gọi là Ái Bồ Tát, tay cầm cái tên; Sách...

 © Hai bức phù điêu khuyến thiện, trừng ác

 © Cây hương đài (niên đại Chính Hoà thứ 13 [1693]).

 © Bia đá (niên đại Chính Hoà thứ 20 [1700]).


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Vĩnh Phúc
Address TL 461, Thụy Trường, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-24 04:59:37
Members
Current weather  ...
Nearest places