Landmarks

Chùa Minh Thị

Minh Phúc tự

Các di tích nhà Mạc ở Kiến Thụy.Website:mactrieu.vn

Các di tích nhà Mạc ở Kiến Thụy.Website:mactrieu.vn
Các di tích nhà Mạc ở Kiến Thụy 2. Website:mactrieu.vn

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Ba tấm phù điêu thời Mạc ở chùa Minh Thị


 © Cây Thạch thiên đài trụ cổ kính trong chùa Minh Thị


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Minh Thị
Địa chỉ Đường đê, Toàn Thắng, Tien Lang District, Haiphong, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-10 07:55:05
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất