Landmarks

Thường Tín

Tổng quan

Phủ Thường Tín là phủ được đặt tên vào thời nhà Lê.

Thời Bắc thuộc là quận Giao Chỉ; thời Lý Trần là châu Thượng Phúc.

Thời thuộc Minh đổi là châu Phúc Yên gồm 3 huyện: Bảo Phúc, Phù Lưu, Thanh Đàm. Nhà Lê đặt làm phủ Thường Tín thuộc thừa tuyên Sơn Nam (sau đổi là trấn), gồm 3 huyện Thanh Trì, Thượng Phúc, Phú Xuyên.

Các triều sau vẫn theo như thế. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) tách toàn bộ phủ Thường Tín đặt thuộc vào tỉnh Hà Nội. Ngày nay các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì đều thuộc thành phố Hà Nội.

(Nguồn: wikipedia)

Toạ độ

Retrieving
 

Các vùng thuộc Thường Tín [tra cứu]

Các địa điểm thuộc Thường Tín [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Thường Tín
Địa chỉ AH 1, Quất Động, Thường Tín, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-25 19:09:09
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất