Landmarks

Lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân

Lăng cụ Quận Cơ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Hậu duệ Nguyễn Tiến Vị bên hương án thờ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân tại khu lăng mộ.

 © Bia ký bằng đá tại khu lăng mộ.


 © Bia đá hình vuông, 4 mặt đều khắc chữ ghi lại thân thế sự nghiệp Cơ Quận Công, quy định về việc thờ tự....
Trong... © Voi đá và lính gác bằng đá tại khu lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân

 © Toàn cảnh khu lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân tại làng Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 © Mộ phần Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân

 © Bài minh về thân thế sự nghiệp Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân
Address TL 179, Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-12-19 02:16:28
Members
Current weather  ...
Nearest places