Landmarks

Lăng Quận Cơ

Lăng mộ Cơ quận công Nguyễn Thành Trân

Tổng quan

Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân (1641 – 1693) là người làng Bát Tràng, lăng mộ đặt tại thôn Bao Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Cơ Quận công Nguyễn Thành Trân tên tự là Đôn Phát, thuỵ là Đoan Nhã phủ quân. Ông giữ chức Đề Điềm đời chúa Trịnh Tạc. Thông hiểu tiếng Tàu. Năm 1667 đời vua Lê Huyền Tông phụng mệnh đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc). Ông từng làm quan trấn thủ Lạng Sơn. Mùa Đông năm Quý Dậu (năm 1693) ông lâm trọng bệnh và mất. Vua Lê, Chúa Trịnh vô cùng thương xót, sắc phong cho ông Đặc Tiến Phụ Quốc Thượng tướng quân Kim Tố Vinh Lộc đại phu, Thị Nội Giám, Tự Lễ Giám, Tổng Thái Giám, Cơ Quận công. Mộ phần của ông được đắp ở thôn Báo Đáp. Dân làng Bao Đáp (thôn Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) thờ ông làm Hậu Thần. Sinh thời, tuy làm quan to trong triều đình nhưng ông luôn nghĩ đến quê hương bản quán nên đã góp nhiều công của sửa sang đền làng và ban phát nhiều ân huệ cho dân làng. Ông cũng là người tổ chức khai giếng đầu tiên ở Bát Tràng. Ông được dân làng tôn kính thờ phụng phối hưởng cúng tế ở Đình Bát Tràng.

Sinh thời ông nuôi người con thứ 3 của anh trưởng là Nguyễn Thành Chương làm con thừa tự. Nguyễn Thành Chương sau cũng hiển đạt làm tới chức Hoài Viễn tướng quân, Tổng Binh Sứ, Tư Tổng Binh Kiêm Sự, tước Lâm Thọ Hầu. Tộc Phả họ Nguyễn Thành Chương còn cho biết ông sinh năm Bính Ngọ niên hiệu Cảnh Trị thứ 4 (năm 1666) mất năm Vĩnh Hựu thứ 3 (năm 1737) thọ 72 tuổi. Ông là con rể Mỹ Quận công nước Nhật Bản. Bà vợ họ Lý tên huý là Tước, hiệu là Quỳnh Quang sinh năm Tân Ngọ (năm 1671) sinh hạ được 5 người con là Thành Giáp, Thành Ban và 3 người con gái.

(battrang360.vn)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Hậu duệ Nguyễn Tiến Vị bên hương án thờ

 © Bia ký bằng đá tại khu lăng mộ.


 © Bia đá hình vuông, 4 mặt đều khắc chữ ghi lại thân thế sự nghiệp Cơ Quận Công, quy định về việc thờ tự.... Trong...


 © Lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân từ phía ngoài nhìn vào

 © Voi đá và lính gác bằng đá tại khu lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân

 © Toàn cảnh khu lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân tại làng Báo Đáp, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 © Mộ phần Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân

 © Bài minh về thân thế sự nghiệp Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân


Bài viếtLiên kết [Google search]

  • Battrang 360* - Lăng mộ Cơ Quận Công Nguyễn Thành Trân - Người làng Bát Tràng
    gomtinhhoa.com.vn
  • Kiêu Kỵ (Gia Lâm - Hà Nội)
    www.duongpho.vn
    Kiêu Kỵ vốn là 7 làng cổ: Báo Đáp, Chu Xá, Hoàng Xá (3 làng này xưa là xã Hạ Tốn), Gia Cốc, Trung Dương, Xuân Thụy, Kiêu Kỵ, thuộc tổng Đa Tốn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh trước Cách mạng. Sau nhập lại thành xã Tân Hưng, năm 1961 huyện Gia Lâm chuyển vào ngoại thành Hà Nội, 1965 đổi tên là xã Kiêu Kỵ. Thôn Kiêu Kỵ (Cầu Cậy) thờ Nguyễn Chế Nghĩa, danh tướng nhà Trần, được vua ban thái ấp...


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Quận Cơ
Địa chỉ TL 179, Gia Cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-12-19 02:16:28
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất