Landmarks

Đình Lương Xá

Tổng quan

Xã Liên Bạt tên Nôm là làng Bặt, xưa kia gồm ba cụm dân cư gốc, sau phát triển thành ba làng độc lập: Trù, Ngọ, Trung, gọi chung là ba làng Bặt. Trên các văn bản Hán Nôm hay giấy tờ hành chính cũ, các làng này tên là Liên Bạt Trù thôn, Liên Bạt Ngọ thôn, Liên Bạt Trung thôn, sau lại chia nhỏ tiếp.

Cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, xã Liên Bạt thuộc tổng Xà Cầu, huyện Sơn Minh, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Thượng.

(Theo 360. hncity.org, ảnh của Hiếu Trần) 

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]

  • Đình Lương Xá (Liên Bạt) - HA NOI 360°
    360.hncity.org
    Đình Lương Xá là ngôi đình cổ của làng Lương Xá, được xây không rõ đích xác vào khi nào. Xếp hạng: Di tích lịch sử văn hóa. Địa chỉ: thôn Lương Xá, xã Liên Bạt, (...)


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Lương Xá
Địa chỉ QL21B, tt. Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2016-08-26 07:16:22
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất