Landmarks

Chùa Thượng

Đăng Khoa tự

Tổng quan

 

Ngôi cổ tự của làng Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Chùa có tên chữ là Đăng Khoa, tương truyền có khoảng 800 tuổi. Nghe kể xưa kia có ông quan người làng Vân (Viên Nội hay Viên Ngoại không rõ), định đặt mộ cha mẹ vào đất làng Trần Đăng, nhưng sự không thành, ông đã cúng tiền để dựng ngôi chùa Đăng Khoa này!

Đây là ngôi chùa có lịch sử cổ nhất trong ba ngôi chùa của làng, nhưng trải qua thời gian, quy mô kiến trúc ban đầu đã không còn, chỉ còn như một am nhỏ, cổ kính phía đầu làng, nên gọi nôm là chùa Thượng. Di vật xác định niên đại tuyệt đối là tấm bia tạc thời Lê, năm Vĩnh Tộ thứ 6. (1624).

Tên chùa là Đăng Khoa phải chăng liên quan đến sự học hành, hay do đất chùa ở phía đầu làng, là nơi đón tiếp các vị tân khoa vinh quy bái tổ mà có tên như vậy.

 

(Nguồn: Nguyễn Phong)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Đăng khoa tự

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Thượng
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-06-27 08:46:47
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất