Landmarks

Chùa Bút Tháp

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Di tượng 3D của chiếc Hương Án cổ vừa bị cháy ở chùa Bút Tháp

Di tượng 3D của chiếc Hương Án cổ vừa bị cháy ở chùa Bút Tháp
Video1
Chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) - Tài Liệu Phóng Sự
Khám phá Việt Nam Báu vật chùa Bút Tháp YouTube
Chùa Bút Tháp nhận Bằng Di Tích Lịch Sử Quốc Gia Đặc Biệt

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Bút Tháp
Address 20, Đình Tổ, Thuan Thanh District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 08:15:26
Members
Current weather  ...
Nearest places