Landmarks

Quần thể chùa Hương

Chùa Hương 1969 - Ký Ức Việt Nam

Chùa Hương 1969 - Ký Ức Việt Nam
Chùa Hương - Khám phá lễ hội chùa hương
Lễ hội Chùa Hương, năm 1921

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Quần thể chùa Hương [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Đi chùa Hương giữa mùa đông. Trời lạnh, thưa người, vắng vẻ, thanh tịnh. Ảnh các điểm dừng chân (chùa Thiên Trù, động Hương Tích, đền Cửa Võng, chùa Giải oan) xem ở các album riêng tương ứng với các điểm đó.


 © Bến trong sát đền Trình

 © Bến Đục đang được nạo vét để chuẩn bị phục vụ mùa lễ hội 2018

 © Suối Yến

 © DSC_6568 [1024x768]

 © Đền Trình

 © DSC_6571 [1024x768]

 © DSC_6573 [1024x768]

 © DSC_6574 [1024x768]

 © Thuyền chờ ở đền Trình

 © Rời đền Trình đi vào Thiên Trù, chuẩn bị tới cầu Hội

 © DSC_6579 [1024x768]

 © DSC_6580 [1024x768]

 © Thiên Trù 3km, đò chùa Hương không dài, đi thong rong tầm 1h chèo là tới.

 © Cầu Hội đây rồi

 © DSC_6584 [1024x768]

 © DSC_6586 [1024x768]

 © DSC_6592 [1024x768]

 © DSC_6591 [1024x768]

 © DSC_6585 [1024x768]

 © DSC_6593 [1024x768]

 © DSC_6595 [1024x768]

 © DSC_6596 [1024x768]

 © DSC_6597 [1024x768]

 © DSC_6599 [1024x768]

 © DSC_6600 [1024x768]

 © DSC_6601 [1024x768]

 © DSC_6602 [1024x768]

 © DSC_6603 [1024x768]

 © DSC_6604 [1024x768]

 © DSC_6606 [1024x768]

 © DSC_6607 [1024x768]

 © DSC_6608 [1024x768]

 © DSC_6609 [1024x768]

 © DSC_6611 [1024x768]

 © DSC_6613 [1024x768]

 © DSC_6614 [1024x768]

 © DSC_6615 [1024x768]

 © Núi đổi chèo

 © Có lẽ tên "đổi chèo" là do tới đây là nửa đường người ta hay đổi phiên chèo

 © DSC_6618 [1024x768]

 © DSC_6619 [1024x768]

 © DSC_6620 [1024x768]

 © Núi mâm xôi ở xa xa

 © DSC_6623 [1024x768]

 © DSC_6624 [1024x768]

 © DSC_6625 [1024x768]

 © Nắng bạc

 © DSC_6628 [1024x768]

 © DSC_6630 [1024x768]

 © DSC_6633 [1024x768]

 © DSC_6634 [1024x768]

 © DSC_6635 [1024x768]

 © DSC_6636 [1024x768]

 © DSC_6637 [1024x768]

 © DSC_6638 [1024x768]

 © DSC_6639 [1024x768]

 © DSC_6640 [1024x768]

 © DSC_6641 [1024x768]

 © DSC_6642 [1024x768]

 © DSC_6643 [1024x768]

 © Núi voi phục, đủ cả đầu đuôi lẫn cái vòi :)

 © DSC_6646 [1024x768]

 © DSC_6647 [1024x768]

 © Bến Trò

 © DSC_6652 [1024x768]

 © DSC_6653 [1024x768]

 © Đỉnh núi mâm xôi

 © DSC_6655 [1024x768]

 © DSC_6656 [1024x768]

 © Nhà bia Thiên Trù

 © DSC_6664 [1024x768]

 © DSC_6665 [1024x768]

 © DSC_6666 [1024x768]

 © DSC_7035 [1024x768]

 © Đây là ảnh chiều đi ra từ động Hương Tích xuống

 © DSC_6974 [1024x768]

 © DSC_6975 [1024x768]

 © DSC_6985 [1024x768]

 © DSC_6990 [1024x768]

 © DSC_7033 [1024x768]

 © Phu vác hàng lên núi, rất nặng nhọc

 © Xuôi về bến Đục

 © DSC_7039 [1024x768]

 © DSC_7040 [1024x768]

 © DSC_7041 [1024x768]

 © DSC_7043 [1024x768]

 © DSC_7046 [1024x768]

 © DSC_7048 [1024x768]

 © Đám lau dưới ánh nắng

 © DSC_7051 [1024x768]

 © DSC_7052_cr

 © DSC_7055 [1024x768]

 © DSC_7056 [1024x768]

 © DSC_7057 [1024x768]

 © DSC_7058 [1024x768]

 © DSC_7059 [1024x768]

 © Có nhiều thuyền chạy máy công nông, tiếng nổ làm phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng, diệu vợi với tiếng đò chèo tay khoan nhặt....

 © Lại một chiếc thuyền gắn máy công-nông

 © DSC_7064 [1024x768]

 © Tới cầu Hội rồi


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quần thể chùa Hương
Địa chỉ Bến đò Yến Vĩ, Làng Yến, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 00:02:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất