Landmarks

Đền Cửa Võng (đền Trấn Song)

Video1

Tổng quan

Đền Vân Song thường gọi là đền Cửa Võng, xưa chỉ là một ngôi miếu nhỏ do dân làng Yến Vỹ xây dựng lên từ thủa xa xưa để thờ bà “Chúa Rừng’’ có tên hiệu là Thượng Ngàn Vân Hương Công Chúa Lê Mại Thánh Mẫu. Bà Chúa Rừng được nhân dân sở tại tôn vinh như một đấng siêu phàm hiện thân ở núi rừng nhiều của cải. Mặt khác khi thờ bà dân làng cầu mong bà Chúa phù hộ cho cư dân gặp nhiều may mắn khi đi vào rừng làm nương hái lượm. Đền ở trên thế núi cao, dưới chân núi là một thung lũng khá sâu, nhìn qua thung lũng là một võng núi. Người xưa dựa vào thế địa lý đó mà đặt tên đền là Đền Cửa Võng.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Cửa Võng (đền Trấn Song)
Địa chỉ Đường lên động Hương Tích, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 01:41:06
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất